LUVY tiedottaa: Hajajätevesineuvonnalla oli suuri kysyntä siirtymäajan loppuessa – neuvontaa jatketaan myös vuonna 2020