Kaupunki ottaa ilmastoasioita yhä aktiivisemmin esille