Raaseporissa tähdätään vähäpäästöiseen tulevaisuuteen ja suunnitellaan kestävämpää liikkumista