Lotta: ”Lukio on loistava ponnahdusalusta melkeinpä mille tahansa elämän polulle.”