Hankintaselvitys, Raaseporin kaupungin kaavoitus

Hankintaselvitys, Raaseporin kaupungin kaavoitus


28.03.2023 / Marika Stigell

Tekninen lautakunta päätti 21.2.2023 §:ssä 45, että Pohjoissataman nostopaikan länsipuolinen laituri varataan tilausliikenteelle, saaristoristeilyille ja yritysliikenteelle. Laiturin on oltava käytettävissä mainitulle liikenteelle, joten kiinteää venepaikkaa ei osoiteta.

Paikka on merkitty alla olevaan karttaan.

Saapuneiden hakemusten perusteella laaditaan aikataulu laiturin käytölle. Tekninen lautakunta vahvistaa laiturin käytön aikataulun ja taksan 16.5.2023, jotta laituri voidaan ottaa käyttöön 1.6.2023.

Laiturin käytöstä yllä olevaan tarkoitukseen kiinnostuneita pyydetään ilmoittamaan kaupungille ainakin seuraavat tiedot:

 • Lyhyt kuvaus toiminnasta
 • Sähkön, veden jne. tarve
 • Mihin vuorokaudenaikoihin laituria tarvitaan
 • Toiminnan arvioitu ajanjakso
 • Arvio kertojen määrästä, jolloin laituria tarvitaan

Kiinnostuksesta käyttää laituria ilmoitetaan tekniselle keskukselle sähköpostitse osoitteeseen soile.makinen(at)raasepori.fi viimeistään 21.4.2023 klo 16.00.

Lisätietoja:

 • hallintopäällikkö Jens Rosendal, jens.rosendal(at)raasepori.fi, puh. 019 289 2522
 • satamapäällikkö Kjell Holmqvist, kjell.holmqvist(at)raasepori.fi, puh. 019 289 3900

Kartta vuokrattavasta laituripaikasta

LataaNäytä

24.10.2022 / Tobias Björklund

Raaseporin kaupunki antaa vuosittain ensiapukoulutusta noin 60 työntekijälle. Haemme nyt ensiapukouluttajaa vuosille 2023–2024 sekä mahdolliselle optiovuodelle.

Toivomme tarjousta noin 60 työntekijän kouluttamisesta vuosittain. Koulutukset on hajautettu koko vuodelle, esim. keväälle ja syksylle, ja koulutuksia tulee pitää sekä suomeksi että ruotsiksi. Koulutusten tulee tasoltaan olla hätäensiapukursseja, 8 tuntia.

Kouluttajalla tulee olla vähintään ammattikorkeakoulutason hoitoalan tutkinto. Lisäksi hänen tulee olla hyväksytty Punaisen Ristin ensiapukouluttaja.

Tarjouksesta tulee käydä ilmi

 • kurssin rakenne ja sisältö
 • vuosittaisten koulutustilaisuuksien määrä sekä osanottajien enimmäismäärä tilaisuutta kohden
 • hinta per tilaisuus ilman arvonlisäveroa.

Raaseporin kaupungin henkilöstöosasto vastaa koulutukseen ilmoittautumisesta ja sopivien tilojen hallinnoinnista.

Valintakriteerit: hinta ja soveltuvuus

Maksuehdot: 21 päivää, verkkolasku. Tarjouksessa tulee ilmoittaa Y-tunnus.

Tarjoukset lähetetään henkilöstöpäällikkö Johan Nylundille, osoitteeseen johan.nylund@raseborg.fi, viimeistään 7.11.2022 klo 13.00.


31.03.2022 / Petra Louhimies

Raaseporin kaupunki toteuttaa vuoden 2022 aikana markkinointikampanjan, ja hakee nyt mainos- tai viestintätoimistoa sen suunnitteluun, koordinointiin, toteuttamiseen ja seurantaan. Löydät tarjouspyyntömme, brändikäsikirjamme sekä graafisen ohjeistuksemme tästä.

Tarjouspyyntö markkinointikampanjan toteutuksesta_Raasepori_3.2022

Ladda nerVisa

Raaseporin brändikäsikirja 2022

Ladda nerVisa

Raaseporin graafinen ohjeisto

Ladda nerVisa

15.10.2021 / Petra Louhimies

Raaseporin kaupungin kaavoitus hankkii fasilitointipalvelun kehityskuvatyön vuorovaikutusta varten. Tarjoukset on jätettävä viimeistään 29.10.2021. Lisätietoja antaa maankäyttösuunnittelija Minttu Peuraniemi, minttu.peuraniemi@raasepori. fi, puh. 019-289 3844.


22.12.2020 / Petra Louhimies

Raaseporin kaupungin pyytää tarjouksia metsä- ja puistotyöpalveluista sekä kaislanleikkuusta. Sopimusaika on 1.2.2021 – 31.12.2023.

Tarjoukset tulee jättää viimeistään 11.1.2021 kl 12.00.

Anbudsbegäran Tarjouspyyntö Skogs- och parkarbetstjänster 2021-2023 17122020

Ladda nerVisa

24.02.2020 / Jennifer Gammals

Kuule asiantuntijan vinkit, miten kuntien hankinnat tehdään fiksusti ja
miten pienet yrittäjät voivat yksin ja yhdessä myydä kunnille.
Mahdollisuus todella hyödylliseen verkostoitumiseen!

Ti 12.3.2020 , klo 13 30 16.30
Fennia Arena
Aleksis Kiven tie 7, Siuntio

Klo 13.00 14 30 : Hankintaneuvoja Sanna Meronen Vilenius Uudenmaan
yrittäjistä kertoo toimivista käytännöistä
Klo 14.30 16.30 : Pikaiset tapaamiset alueen yrittäjien ja kuntien
hankinnoista vastaavien kanssa Y- treffi sovelluksen avulla
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan:
https://businessmaker.fi/lansiuudenmaanhankinta/index.php/fi/


21.01.2020 / Marika Stigell

Raaseporin kaupunki tarjoaa vuokralle seuraavat jäätelökioskipaikat vuodeksi 2020 – 2022:

 1. Asematie (Tammisaari)
 2. Ruiskuhuoneen puistikko (Tammisaari)
 3. Puistikko Kustaa Vaasankatu ja Kuningatterenkadun kulmauksessa (Tammisaari)

Paikat on merkitty oheiseen karttaan.

Ajanjakso 3 vuotta, 2020 – 2022, 15.4.-30.9. vuosittain. Jäätelökioskit on vietävä pois sesonkien välillä.

Rakennustarkastuksen on hyväksyttävä kioskien ulkoasu. Kioskinhaltijan on hankittava tarvittavat viranomaisluvat.

Kioskinhaltijan on vastattava sähköliittymästä sekä sähkönkulutuksesta, hakijan on itse hankittava mahdollinen vesiliittymä (ei sisälly).

Kaupunki ei vastaa mahdollisista liikennejärjestelyistä, tapahtumista, toritoiminnasta ym. johtuvista seurauksista.

Tarjoukset annetaan €/ kausi kustakin paikasta. Arvonlisäveroa ei pidä sisällyttää tarjoushintaan, koska kyseessä on maanvuokra tai siihen verrattavissa oleva vuokra.

Ensi sijassa vuokrataan (1) paikka hakijaa kohden. Tekninen lautakunta voi kuitenkin harkita uudestaan, kuinka monta paikkaa yhdellä hakijalla voi olla. Hakijoita pyydetään ilmoittamaan haetut paikat suosituimmuusjärjestyksessä (ensi kädessä haetaan paikka nro x, toissijaisesti paikka nro y jne.). Tarjous annetaan paikkaa kohden, tarjoussumma voi vaihdella.

Kaupunki pidättää itselleen oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.

Kirjalliset tarjoukset, jotka sisältävät vuosittaisen vuokran jätetään tekniselle keskukselle, PL 58, 10611 RAASEPORI viimeistään 10. helmikuuta 2002 klo 15.00. Tarjoukset jätetään suljetussa kuoressa, joissa on merkintä ”Jäätelökioskipaikat”.

Lisätietoja antaa hallintopalvelupäällikkö Jens Rosendal, puh. 019 289 2522.

2020_Jäätelökioskit kartta

Ladda nerVisa

13.01.2020 / Petra Louhimies

Hankinnan kohteena on kahden Raaseporinjoen valuma-alueella olevan eroosioherkän uoman korjausurakointi. Toimenpiteet liittyvät Raaseporinjoki-hankkeeseen, jossa vähennetään merkittävästi Raaseporinjoen valuma-alueelta jokea pitkin Suomenlahteen päätyvää ravinnekuormitusta.

Hankkeessa on laadittu toimenpidesuunnitelma ravinnekuormituksen vähentämiseksi. Suunnitelma sisältää useita potentiaalisia toimia mm. eroosion vähentämiseksi. Hanketta vetää Raaseporin ympäristötoimisto. Hankkeen toteutusaika on 1.7.2018-31.12.2020. Hanke toteuttaa osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö.

Kohteisiin on tutustuttava ennen tarjouksen antamista viikolla 4 ja tarjoukset tulee toimittaa viimeistään 31.1.2020 klo 13. Maastokäynnistä sovitaan projektipäällikön kanssa, jolta saa myös tarjouspyyntöasiakirjat.

Projektipäällikkö
Minttu Peuraniemi
019 289 2270
etunimi.sukunimi@raasepori.fi


1.11.2019 / Tobias Björklund

Tarjouspyyntö / Ensiapukoulutukset vuosina 2020–2021

Raaseporin kaupunki antaa vuosittain ensiapukoulutusta noin 100 työntekijälle. Haemme ensiapukouluttajaa vuosille 2020–2021.

Toivomme tarjousta noin 100 työntekijän kouluttamisesta vuosittain. Kurssit, jotka on hajautettu koko vuodelle, esim. kevääseen ja syksyyn, tulee pitää sekä suomeksi että ruotsiksi. Kurssien tulee tasoltaan olla hätäensiapukursseja, 8 t.

Kouluttajalla tulee olla vähintään ammattikorkeakoulutason tutkinto. Lisäksi hänen tulee olla hyväksytty punaisen ristin kouluttaja.

Tarjouksesta tulee käydä ilmi seuraavaa:

 • kurssin rakenne ja sisältö
 • vuosittain järjestettävien kurssien määrä sekä kurssikohtainen osanottajien määrä
 • hinta ja mahdollisten ylimääräisten kurssien hinta

Raaseporin kaupungin henkilöstöosasto vastaa kursseille ilmoittautumisesta ja sopivien kurssitilojen hallinnoinnista.

Valintakriteerit: hinta, sisältö ja soveltuvuus

Maksuehdot: 21 päivää, verkkolasku. Tarjouksessa tulee ilmoittaa Y-tunnus.

Lähettäkää tarjoukset henkilöstöpäällikölle Johan Nylundille, osoitteeseen johan.nylund@raseborg.fi, viimeistään 15.11.2019 klo. 16:00.