Huoltajien arviointi kevät 2023

Huoltajien arviointi kevät 2023

1.06.2023 / Anne-Marie Brandtberg

Tämän vuoden huoltajille suunnatulla varhaiskasvatuksen toiminnan arvioinnilla olemme päättäneet
keskittyä siihen, miten huoltajat suhtautuvat tasa arvoon ja yhdenvertaisuuteen, oppimisympäristöön ja
ulkoiluun. Tasa arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä vastauksia käytetään myös kartoitusmateriaalina
päiväkotien yhdenvertaisuus ja tasa arvosuunnitelmia laadittaessa (noudattavat lakia naisten ja miesten
välisestä tasa arvosta 609/1986 sekä yhdenvertaisuuslakia 1325/2014).

Lue lisää täältä:

Huoltajien arviointi kevät 2023

Ladda nerVisa

25.05.2023 / Anne-Marie Brandtberg

Jokaisella lapsella on oikeus kulttuurikasvatukseen

Raaseporin kaupunki tarjoaa vuosittain kulttuurielämyksiä jokaiselle raaseporilaiselle lapselle päiväkodista peruskoulun loppuun asti. Tavoitteena on aktivoida lapsia ja nuoria sekä esitellä heille taiteen ja kulttuurin tarjoamia mahdollisuuksia. Kulttuurikasvatussuunnitelman ohjelmat kytkeytyvät täydentävästi varhaiskasvatus- ja opetussunnitelmaan samalla tuoden kaivattua vaihtelua arkeen.
Kulttuuri kuuluu kaikille!
Lue lisää: https://www.raasepori.fi/lapset-nuoret-opetus/varhaiskasvatus-esikoulu/suunnitelmat/


10.05.2023 / Petra Louhimies

Raaseporin päivitetty, kouluihin ja päiväkoteihin keskittyvä palveluverkkoselvitys esiteltiin eilen illalla Karjaalla Tryckeriteaternissa. Konsultti Mikko Marja-aho Tilakonsultit Oy:stä esitteli selvityksen noin 40 kuulijalle. Paikalla oli myös kaupunginjohtaja Petra Theman, tekninen johtaja Jan Gröndahl sekä sivistysjohtaja Tina Nordman.

Selvitys käsittelee koulu- ja päiväkotiverkostoamme eri näkökulmista ja toimii taustamateriaalina, kun kaupunki suunnittelee toimintaansa tulevaisuudessa ja kun palveluista tehdään päätöksiä. Selvitys ei siis ole sinänsä sitova tai tehty päätös.

Tutustu selvitykseen:

Raaseporin palveluverkkoselvitys 05_2023 koulut päiväkodit

LataaNäytä

9.05.2023 / Petra Louhimies

Karjaan yhteiskoulun pihalle on nousemassa moduulipäiväkoti, jossa on tilat kolmelle ryhmälle! Rakennuksen koko on n. 550 m2 ja päiväkoti on muuttovalmis kesäkuussa 2023.

Joulukuun puolivälissä 2022 kaupunginhallitus hyväksyi uuden kolmen osaston moduulipäiväkodin hankkimisen Karjaan alueelle. Tekninen lautakunta päätti päiväkodin kilpailutuksesta tammikuun 2023 puolivälissä ja rakennustyöt aloitettiin maaliskuussa. Ja muutaman viikon kuluttua päiväkoti on valmis ottamaan vastaan uudet käyttäjänsä!

Vy på gården och moduldaghemmet i byggnadsskede

2.05.2023 / Petra Louhimies

Tervetuloa asukasiltaan tiistaina 9.5. klo 18 kuulemaan päivitetystä palveluverkkoselvityksestä, joka käsittelee koulu- ja päiväkotiverkostoamme. Asukasilta järjestetään Karjaalla, Tryckeriteaternissa (uusi Fokustalo).

Konsultti Mikko Marja-aho Tilakonsultit Oy:stä esittelee palveluverkkoselvityksen. Myös sivistysjohtaja Tina Nordman, tekninen johtaja Jan Gröndahl ja kaupunginjohtaja Petra Theman ovat paikalla vastaamassa yleisön kysymyksiin.

Palveluverkkoselvitys julkaistaan ​​keskiviikkona 10.5.2023 kaupungin verkkosivuilla. Selvitys käsittelee koulu- ja päiväkotiverkostoamme eri näkökulmista ja toimii taustamateriaalina, kun kaupunki suunnittelee toimintaansa tulevaisuudessa ja kun palveluista tehdään päätöksiä. Selvitys ei siis ole sinänsä sitova tai tehty päätös.


16.02.2023 / Anne-Marie Brandtberg

Osana Raaseporin varhaiskasvatuksen systemaattista arviointi- ja kehittämistyötä teemme kahdesti vuodessa (syksy & kevät) huoltajille kyselyn ”Lapsen aloitus” jossa huoltajat vastaavat minkälaisena he kokivat lapsen alun varhaiskasvatuksessa.

Syksyn 2022 tulokset osoittavat, että huoltajien mielestä varhaiskasvatuksen aloittaminen sujui useimmissa tapauksissa hyvin, suurelta osin ammattitaitoisen henkilöstömme ansioista.

Kommentteja kyselystä:

 ” Kiitos lasten ja vanhempien hyvästä vastaanotosta lapsemme viihtyy erittäin hyvin ja tuntee olonsa turvalliseksi ”

”Henkilökunta on upea”

Raaseporin varhaiskasvatuksessa näemme lapsen aloituksen tärkeänä. Lapsen aloituksen yhteydessä henkilökunta tutustuu sekä lapseen että perheeseen, jolloin luodaan pohja kasvatuskumppanuudelle, jossa henkilökunta ja huoltajat yhdessä työskentelevät lapsen turvallisuuden, kasvatuksen, kehityksen ja oppimisen eteen kotona ja päiväkodissa/perhepäivähoidossa.

Yhteistyö huoltajien kanssa alkaa jo siinä vaiheessa kuin ajatukset varhaiskasvatuspaikan hakemisesta heräävät. Meille on tärkeää, että myös se toimii hyvin. Kyselyn toimistolle suunnattu osa osoittaa, että suurin osa huoltajista kohdattiin ystävällisesti.

Kyselyssä esiin tulleet kehittämistarpeet suuntautuvat pääasiallisesti loma aikojen järjestelyihin, koko henkilökunnan esittelyyn sekä tiedottamiseen päivähoitoyksiköistä, hakuprosesseista ja varhaiskasvatusmaksuista.

Kiitos kaikille huoltajille, jotka vastaamalla kyselyyn auttavat meitä kehitystyössämme!

Lapsen arki – aloitus

Ladda nerVisa


18.01.2023 / Anne-Marie Brandtberg

Vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua lapsen tulee osallistua vuoden kestävään esikouluopetukseen tai vaihtoehtoisesti muuhun toimintaan, joka täyttää esikoulun tavoitteet. Lapsen huoltajat vastaavat lapsen osallistumisesta.

Hakemus tehdään ensisijaisesti sähköisesti
Sähköinen esikouluhakemus

Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, tulee tätä hakea samalla kun haetaan esiopetusta. HUOM! Kun haet sähköisesti, täytä kaksi erillistä hakemusta per lapsi (esikouluhakemus ja varhaiskasvatushakemus).
Hoitotunteja esiopetuksen lisäsksi:
enintään 44h/kuukausi (osapäivähoito)
enintään 88h/kuukausi (osapäivähoito)
enintään 110h/kuukausi (kokopäivähoito)
enintään 150h/kuukausi (kokopäivähoito)

Päiväkodinjohtajat vastaavat mielellään, esiopetusta koskeviin kysymyksiin.

Esikoululaisille järjestetään kuljetus kodista lähiesikouluun ja esikoulusta kotiin, mikäli matka on 3 km tai yli. Oppilaat voidaan edellyttää kävelemään kuljetuksen noutopaikkaan. Lue lisää täältä.

Maksutonta tai maksullista esikoulukuljetusta anotaan erillisellä lomakkeella. Lapsella ei ole oikeuttaa esikoulukuljetukseen varhaiskasvatukseen tai varhaiskasvatuksesta.


18.01.2023 / Anne-Marie Brandtberg

Hakuaika kielikylpyyn on 23.1 – 5.2.2023. Mikäli kielikylvyssä on hakuajan päätyttyä vapaita paikkoja pidennetään hakuaikaa.

Raaseporissa on kielikylpyryhmiä 3-5 vuotiaille lapsille kolmessa eri päiväkodissa.

Kielikylpy suomenkielisille lapsille, jotka opettelevat ruotsia järjestetään Karjaalla Kiilan päiväkodissa.

Kielikylpy ruotsinkielisille lapsille, jotka opettelevat suomea, järjestetään Tammisaaressa Rasebon päiväkodissa ja Karjaalla Solbackan päiväkodissa.
Lue lisää täältä.

Hakemus tehdään ensisijaisesti sähköisesti. Kirjoita Kielikylpy lisätietoihin.
Sähköinen varhaiskasvatushakemus


16.01.2023 / Anne-Marie Brandtberg

Syyslukukausi 2023

Tiistai 15.8.2023 – perjantai 22.12.2023
Syysloma 19 – 20.10.2023
Joululoma 23.12.2023 – 7.1.2024

Kevätlukukausi 2024

Maanantai 8.1.2024 – lauantai 1.6.2024
Talviloma 19-23.2.2024
Pääsiäinen 29.3-1.4.2024
Helatorstai 9.5.2024

Esiopetuksen kevätlukukausi päättyy perjantaina 31.5.2024.


25.04.2022 / Anne-Marie Brandtberg

Varhaiskasvatusmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin (1503/2016), sekä sivistyslautakunnan päätökseen.

Varhaiskasvatusmaksu lasketaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Korkein maksu on 295 euroa per kuukausi ja alin maksu on 28 euroa. Toisen lapsen maksu on 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta, eli korkeintaan 118 euroa per kuukausi. Seuraaville lapsille maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Asiakasmaksut 1.8.2022 alkaen

Ladda nerVisa

17.03.2022 / Riikka Lankinen

Raaseporin suomenkielisten koulujen kouluun tutustumispäivää vietetään tiistaina 10.5.2022.

Esikoululaiset tulevat tutustumaan Kiilan kouluun ja tapaavat samalla tulevat opettajansa ja koulukaverinsa.

Tervetuloa-kouluun_2022-2023

Ladda nerVisa

Ensi vuonna yläkoulunsa aloittavat seiskaluokkalaiset, nykyiset 6.-luokkalaiset, tutustuvat Karjaan yhteiskouluun samana päivänä.

Tarkempaa infoa julkaistaan myöhemmin.


Muistutuksena, että Pikku Pappilan iltapäiväkerhoon tulee hakea 31.3. mennessä
https://www.raaseporinseurakunta.fi/lapsille-ja-lapsiperheille/aamu-ja-iltapaivakerho

https://raseborg.bojaco.com/wp-content/uploads/2022/03/iltapaivakerho_Hakemuslomake.pdf

iltapaivakerhon hakemuslomake

Ladda nerVisa

Lomakkeen voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen hannah.ahlblad@evl.fi tai postitse osoitteella: Iltapäiväkoti, Keskuskatu 23, 10300 Karjaa.

Hakemuksen voi myös viedä myös henkilökohtaisesti Pikku Pappilaan.


17.01.2022 / Anne-Marie Brandtberg

Hakuaika kielikylpyyn on 24.1 – 6.2.2022. Mikäli kielikylvyssä on hakuajan päätyttyä vapaita paikkoja pidennetään hakuaikaa.

Raaseporissa on kielikylpyryhmiä 3-5 vuotiaille lapsille neljässä eri päiväkodissa.

Kielikylpy suomenkielisille lapsille, jotka opettelevat ruotsia järjestetään Tammisaaressa Mäntykodon päiväkodissa ja Karjaalla Kiilan päiväkodissa.

Kielikylpy ruotsinkielisille lapsille, jotka opettelevat suomea, järjestetään Tammisaaressa Rasebon päiväkodissa ja Karjaalla Solbackan päiväkodissa.

Hakemukset tehdään ensisijaisesti sähköisesti.
Sähköinen varhaiskasvatushakemus

Varhaiskasvatushakemus

Ladda nerVisa

10.01.2022 / Anne-Marie Brandtberg

Vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua lapsen tulee osallistua vuoden kestävään esikouluopetukseen tai vaihtoehtoisesti muuhun toimintaa, joka täyttää esikoulun tavoitteet. Lapsen huoltajat vastaavat lapsen osallistumisesta.

Hakemus tehdään ensisijaisesti sähköisenä. Vaihtoehtoisesti hakemuslomakkeen voi tulostaa kaupungin kotisivulta tai hakea sivistystoimen kansliasta/varhaiskasvatus (Raaseporintie 37, II kerros, Tammisaari) sekä mistä tahansa kunnan päivähoitoyksiköstä. HUOM! Kun haet sähköisesti, täytä kaksi erillistä hakemusta per lapsi (esikouluhakemus ja varhaiskasvatushakemus).

Mikäli lapsenne matka esikouluun on 3 km tai pidempi, on lapsella oikeus maksuttomaan esikoulukuljetukseen. Maksutonta tai maksullista esikoulukuljetusta anotaan erilliselllä lomakkeella. Lapsella ei ole oikeutta esiopetuskuljetukseen varhaiskasvatukseen tai varhaiskasvatuksesta.

Päiväkodinjohtajat vastaavat mielellään, esiopetusta koskeviin kysymyksiin.

Esikoulut lukuvuosi 2022-2023

Ladda nerVisa

Sähköinen esikouluhakemus (ja varhaiskasvatushakemus)

Hakemus maksuttomasta esikoulukuljetus

Ladda nerVisa

Hakemus maksuttomasta esikoulukuljetuksesta

Ladda nerVisa

Hakemus maksullisesta esikoulukuljetuksesta

Ladda nerVisa

28.10.2021 / Katja Roni

Kevätlukukausi 2023 (97 koulupäivää)

Maanantai 09.01.2023 – lauantai 03.06.2023
Talviloma vko 8: maanantai 20.02.2023 – perjantai 24.02.2023
Pääsiäinen: perjantai 07.04.2023 – maanantai 10.04.2023
Helatorstai 18.05.2023

Esiopetus ja lukiokoulutus noudattavat perusopetuksen työaikoja.
Esiopetuksen kevätlukukausi päättyy perjantaina 02.06.2023.


22.10.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Keväällä 2021 huoltajat Raaseporin varhaiskasvatuksessa saivat osallistua jokavuotiseen kyselyyn ” Lapsen arki”. Saimme yhteensä 674 vastausta. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää huoltajien kokemuksia varhaiskasvatuksesta toiminnan kehittämisen tueksi. Arvioinnin tulokset osoittaa että suurin osa huoltajista ovat erittäin tyytyväisiä varhaiskasvatuksen laatuun Raaseporissa.

Lapsen arki kevät 2021

Ladda nerVisa

15.10.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Sivistyslautakunta päätti kokouksessa 5.10.2021 että päviähoitomaksua ei peritä niiltä päiviltä, jolloin lapsi on asetettu karanteeniin. Karanteenipäivät vähennetään kuukausimaksusta. Tämä poikkeus on voimassa 1.8.2021 – 31.5.2022.


10.05.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Raasepori osallistuu opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun vuosina 2016 ja 2017 syntyneille lapsille.

Kokeiluun valittiin kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla yhteensä 105 kuntaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myös satunnaisotannalla määrännyt kaksivuotisen esiopetuksen järjestävät toimipisteet. Koska kysessä on kokeilu, kunnat eivät itse ole voineet hakea mahdollisuutta osallistua. Kaksivuotiseen esiopetukseen sovelletaan, mitä perusopetuslain (628/1998) 26 a §:n 1 momentissa tarkoitetusta esiopetuksesta säädetään.

Kunnan koon perusteella on valittu tietty määrä kokeiluun osallistuvia toimipaikkoja. Ainoastaan kokeiluryhmään osallistuvat saavat maksutonta esiopetusta 4h/pv. Kaikille perheille on lähetetty kirje, jossa on tieto siitä, kuuluuko lapsi kokeilu- vai verrokkiryhmään. Niiden, jotka ovat saaneet kirjeen lapsen kuulumisesta kokeiluryhmään, on haettava esiopetuspaikkaa mikäli haluaa että lapsi osallistuu kaksivuotiseen esiopetukseen. Kokeilukunta tekee päätöksen lapsen valinnasta kokeilutoimipaikassa järjestettävään kaksivuotiseen esiopetukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on määrännyt kuhunkin ryhmään kuuluvat lapset, joten maksuttomaan 4 t/pv kokeiluryhmään ei voi hakea paikkaa, jos lapsi on sellaisessa päiväkodissa, jota ei ole valittu kokeiluun.

Kokeiluun osallistuvat seuraavat päiväkodit:
– Labyrintin päiväkoti
– Langansböle daghem
– Mäntykodon päiväkoti
– Skogsgläntans daghem
– Mustion päiväkoti

Raaseporin muut päiväkodit kuuluvat verrokkiryhmään.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua seurataan ja arvioidaan tutkimushankkeessa. Seurantatutkimuksen tarkoituksena on arvioida kokeilutoimintaa vertaamalla kokeilu- ja verrokkiryhmää keskenään.

Verrokkiryhmään kuuluminen ei vaikuta lapsenne arkeen, vaan toiminta jatkuu kuten tähänkin asti.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua varten laaditaan uusi paikallinen opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmassa kiinnitetään huomiota kokeiluun osallistuviin nuorempiin lapsiin ja pedagogiikassa lähdetään mm. lapsesta, leikistä ja tutkivasta työskentelytavasta.  Lasten osaamiselle ei aseteta tavoitteita, vaan kaksivuotisessa esiopetuksessa jokainen lapsi saa oppia omaa tahtia.

Kun esiopetusta järjestetään kahden vuoden ajan, opettajilla on aiempaa paremmat mahdollisuudet keskittyä pitkäjänteisesti esiopetuksen tavoitteita vastaavaan toimintaan sekä toiminnan kehittämiseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen tavoitteena on:
– vahvistaa tasa-arvoa opetuksessa
– kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta
– selvittää varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen välistä jaktuvuutta
– selvittää perheiden palveluvalinnat
– saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehityymis- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon kehityymiseen.


6.05.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Kesällä 2021 päivähoitoyksiköt Raaseporissa ovat auki/suljettu seuraavasti:

Mäntykodon päiväkoti (vuorohoito)
Röllit
Auki
Suljettu 7.6 – 15.8.2021
Rasebon päiväkotiSuljettu 28.6 – 1.8.2021
Skogsgläntanin päiväkotiAuki
Båssabodan päiväkotiSuljettu 5.7 – 1.8.2021
Tunabon päiväkoti Suljettu 28.6 – 1.8.2021
Björkebon päiväkotiAuki
Österbon päiväkotiSuljettu 28.6 – 1.8.2021
Langansbölen päiväkotiAuki
Solglimtenin päiväkoti
Snicknäs
Suljettu 28.6 -1.8.2021
Auki
Bromarvin päiväkotiSuljettu 5.7 – 1.8.2021
Labyrintin päiväkotiAuki
Päiväkoti KaruselliSuljettu 5 – 25.7.2021
Kiilan päiväkoti
Klockars
Auki
Suljettu 5.7 – 1.8.2021
Mustion päiväkoti
Trollungarna
Auki
Suljettu 1.7 – 1.8.2021
Solbackan päiväkotiAuki
Nalle ryhmäperhepäiväkotiSuljettu 28.6 – 1.8.2021
Lövkulla ryhmäperhepäiväkotiSuljettu 28.6 – 1.8.2021
Pohjan päiväkotiAuki
Pinjainsten päiväkotiSuljettu 24.6 – 1.8.2021
Fiskarin päiväkotiSuljettu 24.6 – 1.8.2021
Muksula ryhmäperhepäiväkotiSuljettu 5.7 – 1.8.2021

16.04.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttuu 1.8.2021 alkaen.

Korkein maksu on 288 euroa per kuukausi ja alin maksu on 27 euroa. Toisen lapsen maksu on 40% nuorimman lapsen maksusta, eli korkeintaan 115 euroa per kuukausi. Seuraaville lapsille maksu on 20% nuorimman lapsen maksusta.

Tulorajat:

Perheen koko
henkilöä
Tuloraja
€/kuukausi
Maksu alkaen 27€,
tulot vähintään
Maksu 288€, jos tulot
enemmän kuin
22 7983 0505 485
33 6103 8626 297
44 0994 3516 786
54 5884 8407 275
65 0755 3277 762

27€ kuukaudessa alittavaa summaa ei peritä.


13.04.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut kaksivuotisen esiopetuksen kokeilutoimipaikoiksi:

 • Mäntykodon päiväkoti
 • Skogsgläntans daghem
 • Langansböle daghem
 • Labyrintin päiväkoti
 • Mustion päiväkoti

Kokeilu koskee osaa vuonna 2016 ja 2017 syntyneistä lapsista siten, että elokuussa kokeilussa aloittavat vuonna 2016 syntyneet lapset. Perheet, joita kokeilu koskee, saavat lähipäivinä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun esitteen ja hakuohjeet. Huoltajat hakevat esikoulupaikaa, mikäli he toivovat, että lapsi osallistuu kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun.

Kokeiluun voi tutustua tarkemmin: https://minedu.fi/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilu

Lisätietoa:
Nina Aartokallio
Varhaiskasvatuspäällikkö
Puh. 019 289 2150, sähköposti: nina.aartokallio@raasepori.fi


12.03.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Kesälomat lähestyvät. Kokemus aikaisemmilta kesiltä on osoittanut, että varhaiskasvatuksen käyttöaste laskee huomattavasti juhannuksesta elokuun alkuun, koska monilla lapsilla on loma tai nk. maksuton keskeytys kahden täyden kalenterikuukauden ajan. Tämän seurauksena useamman yksikön toimintaa on keskitetty mainittuna aikana. Perhepäivähoito tekee yhteistyötä päiväkotien kanssa tarpeen mukaisesti.

COVID-19 pandemian aiheuttaman vallitsevan tilanteen takia, tulemme olemaan erityisen varovaisia yksiköiden yhdistämisessä. Pääsääntöisesti jokainen päiväkodinjohtaja tulee pitämään ainakin yhden yksikön avoinna omalla alueellaan.

Voidaksemme suunnitella koko kesän toimintaa, pyydämme teitä huoltajia täyttämään kyselylomake lasten kesälomista/maksuttomasta keskeytyksestä. Toivomme, että ilmoittamanne hoitotarve on todellinen, eikä hoitopaikkaa varata varmuuden vuoksi.

Kysely lasten kesälomista ja maksuttomasta keskeytyksestä 2021

Ladda nerVisa

Ilmoitamme mahdollisimman pian mitkä päiväkodit ovat auki.


8.02.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Hakemus varhaiskasvatuksesta voidaan jättää minä aikana tahansa vuodesta.

Hakemus on jätettävä viimeistään 4 kuukautta ennen kun hoitoa tarvitaan. Jos hoitopaikka tarvitaan elokuun alusta lähtien, on hakemus jätettävä ennen maaliskuun loppua.

Perheille ilmoitetaan paikkapäätöksestä toukokuun aikana, jos lapsi aloitta varhaiskasvatuksen elokuussa.

Mikäli varhaiskasvatustarve ilmenee työllistymisen, opintojen tai koulutuksen takia tai muutoin siten, ettei ajankohtaa voi hyvissä ajoin ennalta tietää, varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea niin pian kun mahdollista, kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen kun lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta.

Hakemus tehdään ensisijaisesti sähköisesti mutta sen voi myös tehdä paperilomakkeella.

Varhaiskasvatushakemus

Ladda nerVisa

Sähköinen hakemuslomake


29.01.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Raasepori on valittu mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, jonka on tarkoitus alkaa elokuussa 2021 ja kestää toukokuun 2024 loppuun. Kokeilussa lapsi osallistuu esiopetukseen kahden vuoden ajan ennen koulun aloitusta, eli lapsi aloittaa esiopetuksessa noin viisivuotiaana.

Vielä ei ole tiedossa, mitkä varhaiskasvatusyksiköt valitaan mukaan kokeiluun ja mitkä toimivat verrokkiryhmänä. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättävät kokeiluun osallistuvat yksiköt myöhemmin keväällä. Tiedotamme huoltajia heti kun saamme lisätietoja.

Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostamiseen.

Jos oman lapsen yksikkö valitaan kokeiluyksiköksi, tulee perheen sen jälkeen vielä hakea esiopetuspaikkaa. Perheellä on myös oikeus kieltäytyä kokeiluun osallistumisesta 5-vuotiaana ja jatkaa varhaiskasvatuksessa tavalliseen tapaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus tulevat myös tiedottamaan perheitä asiasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 20.1.2021


20.01.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua lapsen tulee osallistua vuoden kestävään esikouluopetukseen tai vaihtoehtoisesti muuhun toimintaan, joka täyttää esikoulun tavoitteet. Lapsen huoltajat vastaavat lapsen osallistumisesta.

Hakemus tehdään ensisijaisesti sähköisenä. Vaihtoehtoisesti hakemuslomakkeen voi tulostaa kaupungin koitisivulta tai hakea sivistystoimen kansliasta/varhaiskasvatus (Raaseporintie 37, II kerros, Tammisaari) sekä mistä tahansa kunnan päivähoitoyksiköstä. HUOM! Kun haet sähköisesti, täytä kaksi erillistä hakemusta per lapsi (esikouluhakemus ja varhaiskasvatushakemus).

Sähköinen esikouluhakemus (ja varhaiskasvatushakemus)

Esikoulu- ja varhaiskasvatushakemus

Ladda nerVisa

Jokainen esikoulu tekee yhteistyötä määrätyn koulun kanssa, jotta yhteistyö esikoulun ja alkuopetuksen välillä helpottuu ja selkeytyy.

Luettelo esikoulujen ja koulujen yhteistyöstä

Ladda nerVisa

Mikäli lapsenne matka esikouluun on 3 kilometriä pidempi, on lapsella oikeus maksuttomaan esikoulukuljetukseen. Hakemus maksuttomasta ja maksullisesta esikoulukuljetuksesta tehdään erillisellä lomakkeella. Lapsella ei ole oikeutta esikoulukuljetukseen varhaiskasvatukseen tai varhaiskasvatuksesta.

Hakemus maksuttomasta esikoulukuljetuksesta

Ladda nerVisa

Hakemus maksullisesta esikoulukuljetuksesta

Ladda nerVisa

Päiväkodinjohtajat vastaavat mielellään esikouluopetusta koskeviin kysymyksiin.


19.01.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Kevätlukukausi 2022

Perjantai 7.1.2022 – perjantai 3.6.2022
Talviloma: maanantai 21.2.2022 – perjantai 25.2.2022
Pääsiäinen: perjantai 15.4.2022 – maanantai 18.4.2022
Vapaa päivä: 26.5.2022

Syyslukukausi 2022

Tiistai 16.8.2022 – torstai 22.12.2022
Syysloma: torstai 20.10.2022 – perjantai 21.10.2022
Joululoma: perjantai 23.12.2022 – sunnuntai 8.1.2023

Kevätlukukausi 2023

Maanantai 9.1.2023 – lauantai 3.6.2023
Talviloma: maanantai 20.2.2023 – perjantai 24.2.2023
Pääsiäinen: perjantai 7.4.2023 – maanantai 10.4.2023
Helatorstai: torstai 18.5.2023

Esiopetus noudattaa perusopetuksen työaikoja. Esiopetuksen kevätlukukausi päättyy perjantaina 2.6.2023.


18.01.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Hakuaika kielikylpyyn on 22.1 – 5.2.2021. Mikäli kielikylvyssä on hakuajan päätyttyä vapaita paikkoja pidennetään hakuaikaa.

Raaseporissa on kielikylpyryhmiä 3 – 5 vuotiaille lapsille neljässä eri päiväkodissa.

Kielikylpy suomenkielisille lapsille, jotka opettelevat ruotsia järjestetään Tammisaaressa Mäntykodon päiväkodissa ja Karjaalla Kiilan päiväkodissa.

Kielikylpy ruotsinkielisille lapsille, jotka opettelevat suomea, järjestetään Tammisaaressa Rasebon päiväkodissa ja Karjaalla Solbackan päiväkodissa.

Hakemukset tehdään ensisijaisesti sähköisesti.
Sähköinen varhaiskasvatushakemus

Varhaiskasvatushakemus

Ladda nerVisa

20.11.2020 / Petra Louhimies

Lasten oikeuksien päivää vietetään kaikissa Raaseporin kouluissa ja päiväkodeissa 20.11.2020

Lapsiystävällinen kunta -työryhmä on tänä vuonna päättänyt 5.-luokkalaisten Lapsen päivän -juhlan sijaan huomioida kaikki lapset varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.

Ohjelmassa on muun muassa kaupunginjohtajan videotervehdys kaikille kaupungin lapsille ja nuorille, jäätelötarjoilua ja lisäksi pieni yllätystervehdys kaupungin puolesta.

Lapsiystävällinen kunta -työryhmä7.05.2020 / Anne-Marie Brandtberg

Hallitus päätti keskiviikkona 29.4.2020 purkaa varhaiskasvatuksen rajoitteet 14. toukokuuta lukien. Niiden huoltajien lapset, jotka ovat olleet koronavirustilanteen johdosta kotona voivat nyt palata varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Palaamme arkeen varovaisuutta noudattaen ja otamme huomioon Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön laatiman ohjeistuksen.
Yksiköt määrittelevät ja ohjeistavat omaan tilanteeseensa sopivat käytännöt ja ohjeistaa perheitä toimimaan niiden mukaisesti. Tämä voi esimerkiksi liittyä siihen millä tavalla lapsi otetaan vastaan aamuisin. Muiden kuin lasten sekä varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua varhaiskasvatuksen alueella vältetään. Henkilöstö toimii saman lapsiryhmän kanssa. Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa sellaisena kuin se on voimassa varhaiskasvatusta koskevassa lainsäädännössä. Pyrimme kuitenkin toimimaan pienemissä ryhmissä.

Kesäkuukausina emme voi taata että sama henkilöstö toimii lapsiryhmänsä kanssa. Yritämme välttää lapsiryhmien sekoittamisen niin pitkälle kuin mahdollista. Teemme parhaamme jotta voimme tarjota turvallisen arjen lapsille. Tiedotamme erikseen huoltajille päiväkotien aukioloajoista kesällä. Vietämme paljon aikaa ulkona ja luomme käytäntöjä jossa toimimme porrastetusti. Tänä keväänä ei järjestetä kevätjuhlia tai tutustusmiskäyntejä esikouluun.

Riskiryhmät
Hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännölistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, palata varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen.

Varhaiskasvatukseen ei tulla sairaana
Lapset eivät saa tulla sairaina päiväkotiin tai esikouluun (hengitysinfektiot, yskä, kurkkukipu, hengistysvaikeudet, lihassärky, vatsaoireet, päänsärky). Jos lapsi sairastuu päivän aikana, hänet tulee viedä erilliseen tilaan odottamaan vanhempia hakemaan hänet kotiin.

Esikoulukuljetus
Esikoulukuljetukset jatkuvat normaalin aikataulun mukaisesti.
Huoltajien tulee ilmoittaa ohjeistuksen mukaisesti, mikäli lapsi ei osallistu esikoulukuljetukseen.

Ruokailu
Ruokailu järjestään omissa ryhmissä ja ruoka sekä välipala tarjotaan lapsille. Kädet pestään ennen ja jälkeen ruokailun. Ruokailun aikana pyrimme mahdollisuuksien mukaan pitämään riittävää etäisyyttä.

Hygienia
Kädet pestään päiväkotiin ja esikouluun tultaessa ja lähdettäessä (jos ollan oltu sisätiloissa). Tämän lisäksi kädet pestään ennen ruokailua ja tultaessa pihalta sisään. Kädet pestään myös yskittäessä, niistettäessä ja kun ne ovat likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttökäsipyyhkeisiin. Jos käsiä ei voida pestä, tulee käyttää käsidesiä. Aikuisten tulee huolehtia lasten käsihygieniasta. Niistettäessä tulee käyttää kertakäyttönenäliinaa, joka tulee heittää käytön jälkeen pois. Maskien käyttöä ei suositella.

Suosittelemme että lapsilla on eri vaatteet varhaiskasvatuksessa ja esikouluopetuksessa.

On tärkeää että lapsi saa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin. Lapset saavat leikkiä ja olla yhdessä. Vähennämme fyysistä kontaktia viettämällä paljon aikaa ulkona. Kokoontumisrajoitukset eivät koske päiväkotia, ei myöskään etäisyyden pitäminen.

Siivous
Yhteisen välineiden ja materiaalien käyttämistä on vältettävä niin paljon kuin mahdollista. Päivittäistä siivousta tehostetaan ohjeiden mukaisesti. Lapset eivät tuo omia lelujaan tai unilelua mukaan päiväkotiin tai esikouluun.

Seuraamme tilannetta koko ajan ja noudatamme mahdollisia päivitettyjä ohjeistuksia.


27.04.2020 / Anne-Marie Brandtberg

Olen Nina Aartokallio ja aloitin Raaseporin varhaiskasvatuspäällikkönä 6.4.2020. Asun Helsingissä mutta olen kotoisin Tammisaaresta. Raaseporilla on aina ollut erityinen paikka sydämessäni ja innoissani tartun uusiin haasteisiin. Viimeiset viisi vuotta olen toiminut päiväkotiyrittäjänä joka perustuu minulle tärkeisiin arvoihin kuten aitoon kohtaamiseen, ekologisuuteen ja coachaavaan suhtautumistapaan jossa löydetään mahdollisuuksia esteiden sijaan. Ennen päiväkotiyrittäjyyttä olen työskennellyt Åbo Akademin lastentarhanopettajankoulutuksessa Helsingissä, lasten ja nuorten mielenterveyttä edistävän Friends – ohjelman parissa Aseman Lapset ry:ssä sekä useat vuodet lastentarhanopettajana sekä päiväkodinjohtajana Helsingin kaupungilla. Koulutukseltani olen lastenhoitaja, sosionomi ja kasvatustieteiden maisteri. Innolla otan osaa ja olen mukana kehittämässä sitä erinomaista työtä jota laadukkaan varhaiskasvatuksen eteen ollaan jo tehty Raaseporissa.


16.04.2020 / Anne-Marie Brandtberg

Kesälomat lähestyvät. Kokemus aikaisemmilta kesiltä on osoittanut, että varhaiskasvatuksen käyttöaste laskee huomattavasti juhannuksesta elokuun alkuun, koska monilla lapsilla on loma tai nk. maksuton keskeytys kahden täyden kalenterikuukauden ajan. Tämän seurauksena monen yksikön toiminta keskitetään johonkin keskustassa sijaitsevaan päiväkotiin mainittua aikana. Perhepäivähoito tekee yhteistyötä päiväkotihoidon kanssa tarpeen mukaisesti.

Vastauksien perusteella sekä koronapandemian vallitsevan tilanteen takia teemme arvion kokonaistilanteesta, kun olemme saaneet vastaukset. Mahdollisesti tulee myös muutoksia aukioloajoissa. Rasebon päiväkodissa suoritetaan kesän aikana seinäremontti, jonka takia päiväkoti on suljettu.

Kesällä 2020 päivähoitoyksiköt Raaseporissa ovat auki/suljettu seuraavasti:

Pohjan päiväkotiAuki
Fiskarin päiväkotiSuljettu
Muksula ryhmäperhepäiväkotiSuljettu
Labyrintin päiväkoti (iltahoito)Auki
KarusellenSuljettu
Solbackan päiväkotiSuljettu
Kiilan päiväkotiSuljettu
Mustion päiväkotiSuljettu
Lövkullan ryhmäperhepäiväkotiSuljettu
Nalle ryhmäperhepäiväkotiSuljettu
Pinjaisten päiväkotiSuljettu
Langansbölen päiväkotiSuljettu
Österbon päiväkotiSuljettu
Björkebon päiväkotiSuljettu
Rasebon päiväkotiSuljettu
Mäntykodon päiväkoti
Röllit
Auki
Suljettu
Tunabon päiväkotiSuljettu
Båssabodan päiväkotiSuljettu
Skogsgläntanin päiväkotiAuki
Solglimtenin päiväkoti
Snicknäs
Suljettu
Auki
Bromarvin päiväkotiSuljettu

Jotta voimme suunnitella koko kesän toimintaa, pyydämme teitä huoltajina palauttamaan lomakkeen päivähoitopaikkaan, pyydämme ilmoittamaan tiedot sähköpostitse tai tekstiviestillä päiväkodinjohtajalle viimeistään 30.4.2020.

Kesälomakysely lomake alueittain:

Kesälomakysely 2020 Pohjan alue

Ladda nerVisa

Kesälomakysely 2020 Karjaan alue

Ladda nerVisa

Kesälomakysely 2020 Tammisaaren alue

Ladda nerVisa

9.04.2020 / Anne-Marie Brandtberg

Asiakasmaksut varhaiskasvatuksessa laskutetaan läsnäolo päivien mukaan maaliskuusta, huhtikuusta ja toukokuusta. Alle 10 euron maksuja ei laskuteta.


6.04.2020 / Anne-Marie Brandtberg

Niin Raaseporissa, kuin koko Suomessa toteutuu hallituksen esityksen mukaisesti useimpien esioppilaiden esikoulu kotiopetuksena poikkeustilan vallitessa. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne tuottaa huolta meille kaikille. Lapset aistivat aikuisen huolen, joten on tärkeää, että lasten kanssa käsitellään asiaa avoimesti ja rauhallisesti. Poikkeustilanne on muuttanut myös perheiden arkirytmiä ja käytäntöjä ja aikaa vietetään tavallista enemmän vain oman perheen kesken.

Lue lisää:

Esiopetus kotona poikkeustilan aikana 030420

Ladda nerVisa

13.01.2020 / Anne-Marie Brandtberg

Vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua lapsen tulee osallistua vuoden kestävään esikouluopetukseen tai vaihtoehtoisesti muuhun toimintaan, joka täyttää esikoulun tavoitteet. Lapsen huoltajat vastaavat lapsen osallistumisesta.

Hakemus tehdään ensisijaisesti sähköisenä. Vaihtoehtoisesti hakemuslomakkeen voi tulostaa kaupungin kotisivulta tai hakea sivistystoimen kansliasta/varhaiskasvatus (Raaseporintie 37, II kerros, Tammisaari) sekä mistä tahansa kunnan päivähoitoyksiköstä. HUOM! Kun haet sähköisesti, täytä kaksi erillistä hakemusta: esikoulu ja varhaiskasvatus.

Sähköinen hakemus

Esikoulu- ja varhaiskasvatushakemus

Ladda nerVisa

Jokainen esikoulu tekee yhteistyötä määrätyn koulun kanssa, jotta yhteistyö esikoulun ja alkuopetuksen välillä helpottuu ja selkeytyy. Kaupungin kotisivulla löytyy luettelo esikoulujen ja koulujen yhteistyöstä.

Mikäli lapsenne matka esikouluun on 3 kilometriä pidempi, on lapsella oikeus maksuttomaan esikoulukuljetukseen. Hakemus maksullisesta tai maksuttomasta esikoulukuljetuksesta tehdään erilliselllä lomakkeella. Lapsella ei ole oikeutta esikoulukuljetukseen varhaiskasvatukseen tai varhaiskasvatuksesta.

Päiväkodinjohtajat vastaavat mielellään esikouluopetusta koskeviin kysymyksiin.

https://issuu.com/raseborgraasepori/docs/tervetuloa_esikouluun_060220

13.01.2020 / Anne-Marie Brandtberg

Hakuaika kielikylpyyn on 20.1-3.2.2020. Mikäli kielikylvyssä on hakuajan päätyttyä vapaita paikkoja pidennetään hakuaikaa.

Sähköinen hakemus

Varhaiskasvatushakemus

Ladda nerVisa

Raaseporissa on kielikylpyryhmiä 3-5 vuotiaille lapsille neljässä eri päiväkodissa.

Kielikylpy suomenkielisille lapsille, jotka opettelevat ruotsia järjestetään Tammisaaressa Mäntykodon päiväkodissa ja Karjaalla Kiilan päiväkodissa.

Kielikylpy ruotsinkielisille lapsille, jotka opettelevat suomea, järjestetään Tammisaaressa Rasebon päiväkodissa ja Karjaalla Solbackan päiväkodissa.


13.12.2019 / Anne-Marie Brandtberg

Olemme todenneet, että monet perheet pitävät lomaa koulujen joulu- ja hiihtolomien aikaan. Vähentyneen päivähoitotarpeen johdosta tullaan päivähoitoyksiköitä yhdistämään joulu- ja hiihtolomien aikana. Kaikille päivähoitotarpeessa oleville lapsille tarjotaan hoitoa mutta todennäköisesti muussa toimipisteessä.

Hiihtoloma on tänä vuonna 17.2.2020 – 23.2.2020.

Pohjan alue:

 • Pohjan päiväkoti – suljettu 23.12.2019 ja 27.12.2019, Pohjan suomenkielinen esikoulu – suljettu 23.12.2019 – 7.1.2020
 • Muksula ryhmäperhepäiväkoti – suljettu 23.12.2019 – 3.1.2020
 • Fiskarin päiväkoti – suljettu 23.12.2019 – 7.1.2020 ja 17.2.2020 – 23.2.2020

12.11.2019 / Anne-Marie Brandtberg

Syyslukukausi 2020

Torstai 13.8.2020 – perjantai 18.12.2020
Syysloma: torstai 15.10.2020 – perjantai 16.10.2020
Joululoma: lauantai 19.12.2020 – keskiviikko 6.1.2021

Kevätlukukausi 2021

Torstai 7.1.2021 – lauantai 5.6.2021
Talviloma: maanantai 22.2.2021 – perjantai 26.2.2021
Pääsiäinen: perjantai 2.4.2021 – maanantai 5.4.2021

Esiopetus noudattaa perusopetuksen työaikoja. Esiopetuksen kevätlukukausi päättyy perjantaina 4.6.2021

Syyslukukausi 2021

Maanantai 16.8.2021 – keskiviikko 22.12.2021
Syysloma: keskiviikko 20.10.2021 – perjantai 22.10.2021
Joululoma: torstai 23.12.2021 – torstai 6.1.2022


29.08.2019 / Anne-Marie Brandtberg

Uuden varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan varhaiskasvatuksen asiakastiedot siirtyvät varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan.

1.9.2019 alkaen varhaiskasvatuksessa olevan lapsen huoltajien tiedot tallennetaan Vardaan. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja huoltajista.

Vardaan tallennettavat henkilötiedot huoltajista ovat:

 • nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
 • varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä
 • varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetuin lain mukaan perheen koko
 • maksupäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärä

Vardaan tallennetaan huoltajakokonaisuuteen liittyen ainoastaan varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten sekä heidän Väestötietojärjestelmässä olevien huoltajiensa tiedot.

Lisää tietoa Vardasta löytyy täältä:
https://www.oph.fi/fi/palvelut/varhaiskasvatuksen-tietovaranto-varda

Henkilötietojen käsittely Raaseporin kaupungissa:
https://www.raasepori.fi/etusivu/kaupunkitietoa/tietosuoja/


11.07.2019 / Jennifer Gammals

Karjaan uusi päiväkoti Karuselli on valmistunut. Toiminta on valmis alkamaan 29.7. uusissa tiloissa osoitteessa Pappilankatu 7.

Yksikerroksinen puurakenteinen rakennus on suuruudeltaan 1 200 m² ja siinä on tuulettuva alapohja. 

Rakennukseen suunniteltiin aluksi kuusi päiväkotiryhmää. Sivistyslautakunta päätti kuitenkin suunnitteluvaiheessa, että rakennukseen tulee viisi osastoa.

Päiväkoti Karusellen lentokuva
Kuva: Johan Ljungqvist / Multifoto

Päiväkoti on suunniteltu noin 96 lapselle, ja siinä on kolme ryhmää 3–6-vuotiaille lapsille ja kaksi ryhmää 0–3-vuotiaille lapsille. Rakennuksessa on myös yhteistila, jakelukeittiö, toimistotilat ja henkilökunnan sosiaalitilat.

Uusi päiväkoti on iso, avara ja tarkoituksenmukainen ja isolla pihalla on paljon leikkivälineitä ja pyörärata. Sisätilojen materiaalit ja värimaailma on suunniteltu käyttäjiä silmällä pitäen ja materiaalit vaimentavat myös melua.

Päiväkodin tilat sopivat erinomaisesti leikkimiseen, liikuntaan ja pallopeleihin, mutta myös rauhalliset askartelutuokiot ja lepo on otettu huomioon tilojen suunnittelussa.

Rakennushanke on edennyt suunnitellusti ja myös talousarvio ja aikataulu ovat toteutuneet suunnitelmien mukaan. Lisätöitä on ollut erittäin vähän. Kaupungin investointitalousarvioon oli varattu 3,15 miljoonaa euroa hanketta varten vuosille 2018–2019.

Timelapse-video

Rakennus toteutettiin jaettuna aliurakointina, mikä mahdollisti myös pienten yritysten osallistumisen tarjouskilpailuun. Tästä urakointitavasta saimme myönteistä palautetta yrityksiltä.

Hankkeeseen osallistuivat Rakennusliike Jalo & Fagerström Oy rakennusurakointina, Sähkö-Sinssi Oy sähköurakointina, Auratherm Ab putkiurakointina, Hangon pelti ja teräs Oy Ab ilmanvaihtourakointina ja Turun Automaatiokeskus automaatiourakointina. Rakennuksen pääsuunnittelijana ja arkkitehtinä toimi Arkkitehtitoimisto Küttner, joka on suunnitellut myös Karjaan paloaseman.

Tämä urakkamuoto edellyttää suurempaa panosta tilahallinnolta, jonka puolelta rakennuttajana toimivat tilahallintopäällikkö Anna Friberg ja hankepäällikkö Kjell Holmqvist. Urakoitsijoiden ja kaupungin välinen yhteistyö sujui joustavasti ja ongelmitta hyvässä hengessä.

Anna Friberg, tilahallintopäällikkö


15.04.2019 / Anne-Marie Brandtberg

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 6.2.2019 käyttöönotettava kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranoimstehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Lue lisää täältä:

Varda infokirje huoltajille ja henkilöstölle

LataaNäytä

Liite informointivelvoitteen toteuttamiseksi

LataaNäytä

Varda information in English for custodians and ECEC personnel:

Varda information letter

LataaNäytä

19.03.2019 / Anne-Marie Brandtberg

Rakennamme uutta päiväkotia Karjaalle Pappilantielle, päiväkoti Karusellen avataan 29.7.2019. Sandbo päiväkoti, Lövkulla ryhmäperhepäiväkoti ja Nalle ryhmäperhepäiväkoti sulkevat kesäksi ja näiden yksiköiden lapsille tarjotaan päivähoitopaikkaa uudesta päiväkodista. Sen lisäksi Karusellen päiväkodissa on vapaita päivähoitopaikkoja.

Karuselleniin suunnitellaan viisi osastoa. Kolme ruotsinkielistä: Tekoppar 1-3 vuotiaille, Bläckfisken ja Hoppslottet 3-5 vuotiaille. Kaksi suomenkielistä osastoa Hattarat 1-3 vuotiaille ja Popparit 3-5 vuotiaille. Esikoulu Karjaan keskustan alueella järjestetään ruotsiksi Labyrintin päiväkodissa, Solbackan päiväkodissa ja Kiilan päiväkodissa. Suomeksi esikoulu järjestetään Kiilan päiväkodissa ja Labyrintin päiväkodissa.

Riikka Jääskeläinen toimii Karusellenin päiväkodinjohtajana ja hän vastaa mielellään päiväkotiin liittyviin kysymyksiin.

Riikka Jääskeläinen, päiväkodinjohtaja
Puh. 019 289 2703
Sähköposti: riikka.jaaskelainen@raasepori.fi1.03.2019 / Petra Louhimies

Työryhmän kokous 11.10.2019

Tiedote Kiilan päiväkoti 141019

Ladda nerVisa

Työryhmän kokous 7.8.2019

Tiedote 070819

LataaNäytä

Työryhmän kokous 14.6.2019

Tiedote Kiila 14.6.2019

LataaNäytä

Työryhmän kokous 10.6.2019

Tiedote 10.6.2019

LataaNäytä

Työryhmän kokous 29.4.2019

Tiedote Kiila 300419

LataaNäytä

Työryhmän kokous 1.4.2019

Tiedote 020419

LataaNäytä

Työryhmän kokous 18.3.2019

Tiedote 180319

LataaNäytä

Työryhmän kokous 28.2.2019

Tiedote Kiila 010319

LataaNäytä

Kiilan päiväkodissa tehdyt tutkimusraportit

Analyysiraportti Kiilan päiväkoti 060619

LataaNäytä

Tutkimusraportti olosuhdeanalyysi muut mittaukset sekä havainnot Kiilan päiväkoti 20190325

LataaNäytä

Baumedi Oy Olosuhdeanalyysi Kiilan päiväkoti Klockars 1. kerros 20190318

LataaNäytä

Baumedi Oy Olosuhdeanalyysi Kiilan päiväkoti Klockars 2. kerros 20190318

LataaNäytä

Tork-Tek rapport köket

LataaNäytä

5.02.2019 / Petra Louhimies

Raaseporin kaupungin Tilahallintopalvelujen ja Varhaiskasvatuksen sekä Eteläkärjen ympäristöterveyden viranhaltijat ovat päättäneet kokoontua erikseen Kiilan päiväkodissa tehtävien toimien seuraamiseksi. Ryhmä hoitaa myös jatkossa yhdessä toimien edistymisestä tiedottamisen. Osallistujia ryhmään kutsutaan tarpeen mukaan.

4.2.2019 pidetyssä kokouksessa todettiin Tilahallintopalvelujen koostama aikataulu tehtävien toimien toteuttamiseksi

KORJAUSAIKATAULU KIILAN PÄIVÄKODISSA 2019 (PUNAINEN RAKENNUS)


Vko 6

Keittiön uuden puhaltimen asennus, erillispoistopuhaltimen säätö ja mittaus

Vko 5-7

Olosuhdekysely henkilökunnalle sekä Kiilan että Klockarsin päiväkodeissa

Vko 8

Tilojen silmämääräinen tarkastus ja pintakosteusmittaus

Vko 8-9

Ilmavuotoreittien tutkiminen merkkiainekokeella ja lämpökamerakuvaus, jonka jälkeen tarvittavat rakenneavaukset tehdään tarpeen mukaan

Heinäkuu

Pintavesien ja salaojien korjauksen lopputyöt. Vesikaton uudestaan pinnoitus ja eritysvillan tarkistaminen ja mahdollisesti lisääminen sekä välikaton höyrysulun tarkastaminen

Elokuu

Ilmanvaihtokanavien puhdistus ja ilmastoinnin tasapainotus kattoremontin valmistuttua

Ryhmä kokoustaa seuraavan kerran 28.2.2019, jonka jälkeen asiasta tiedotetaan seuraavan kerran.